Atari XL/XE Scene

 Strona informacyjna polskiej sceny Atari XL/XE

Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startową RSS PL EN

   Wyszukaj pliki   

więcej

          Menu          


>Newsy  
>Artykuły
>Zdjęcia ze zlotów  
>Gry online  
>Domeny  
>Linki  
>Bazar
>Reklama
>O nas  
>Kontakt  

Najnowsze pliki


>Forever 14
>SillyPack 2k12
>New Years Disc 2k13
>Silly Venture 2012 stuff (SpartaDos)
>Silly Venture 2012 stuff (MyDos)
>Snowman (DF7)
>Snowman (SQZ)
>Graph2Font 3.8.7.8
>Atari Interlace Studio 1.03

Najbliższe zloty


Forever 10 - 13-15 III 2009, Trencin< ? echo $txt_zlot_slowacja;? >
Grzybsoniada - 29-31 V 2009, Częstochowa< ? echo $txt_zlot_polska;? >

ReklamaSubskrypcja


zapisz się!

Archon


Nazwa gry: Archon
Rok produkcji: 1983
Autor: Anne Westfall, Jon Freeman, Paul Reiche III
Firma: Free Fall
Wydawca:
Typ: zrcznociowo-strategiczna

Spis Treci:

 1. Opis gry
 2. Konfiguracja gry
 3. Uruchamianie
 4. Sterowanie
 5. Zasady:
 6. Spis postaci:
 7. Koniec gry
 8. Znane mi bdy wystpujce w grze
 9. Jak gra
 10. High Score
 11. Skd cign


Opis gry:

Gra zrcznociowo-strategiczna. Wygldem przypomina troch szachy, jednak typ rozgrywki i ruchy figur rni si nieco od szachw. Bdziesz musia pokona w niej przeciwnika stajc po jednej ze stron konfliktu (do wyboru jest Porzdek czyli Order i Chaos). Postacie s rysowane jednym kolorem, muzyczka adna.

Konfiguracja:

Rozgrywk konfigurujemy klawiszami SELECT i OPTION. Klawisz SELECT suy do wybrania, ktra ze stron rozpoczyna rozgrywk (Order first lub Chaos first). Klawisz OPTION suy do przeczania trybw rozgrywki:

 • Computer light - gracz po stronie Chaos'u (Czarni) , komputer po stronie Porzdku (Biali),
 • Computer dark - gracz po stronie Porzdku (Biali) , komputer po stronie Chaos'u (Czarni),
 • Two-players - gracz na joystick'u nr 1 po stronie Order'u (Biali), gracz na joystick'u nr 2 po stronie Chaos'u (Czarni).

Uruchamianie gry:

Gr uruchamiamy wciskajc przycisk START.

Sterowanie:

Sterowanie przebiega za pomoc joystick'a przyczonego do portu nr 1 dla gracza pierwszego i (jeeli wczamy tryb Two-Players) joystick'a przyczonego do portu nr 2 dla gracza drugiego. Za pomoc joystick'w poruszamy kursorem w czci strategicznej gry , wybieramy czary i poruszamy postaciami w czci zrcznociowej gry. Fire'rem wybieramy posta, ktr chcemy przesun na planszy, wybieramy czar lub strzelamy w czci zrcznociowej.

Zasady gry:

Oglne:

Wygra w grze moemy na trzy sposoby:

 • gdy zabijemy przeciwnikowi wszystkie postacie (sposb najtrudniejszy),
 • gdy zajmiemy wszystkie pola magiczne (jest ich pi, sposb najatwiejszy),
 • Gdy przeciwnik nie moe si porusza adn ze swoich postaci (np. gdy mu zostanie jedna posta a my j unieruchomimy czarem "imprison").

Rozgrywk rozpoczynamy na rnokolorowej szachownicy, na ktrej s rozstawione postacie obydwu stron konfliktu. Postaciami przesuwamy na zmian (raz my, raz przeciwnik) podobnie jak w szachach.

Poruszanie si:

Zasady ruchu s jednak nieco odmienne (podobnie jak postacie). Ze wzgldu na sposb poruszania si, postacie moemy podzieli na trzy grupy:

Ground (postacie poruszajce si po ziemi)
Mog chodzi tylko w liniach poziomych albo pionowych (tak jak przedstawiono na rysunku), nie mog wkracza na pola zajte przez inne zaprzyjanione postacie, a gdy napotkaj wrog posta, to nie mog si dalej porusza. Postacie te zazwyczaj maj may zasig marszu.
Fly (postacie latajce)
Mog przelatywa nad innymi postaciami, czy to zaprzyjanionymi, czy wrogimi i mog lata w linii pionowej, poziomej, jak i ukonej. Zazwyczaj maj duy zasig przelotu.
Teleport (postacie potrafice si teleportowa)
Ten sposb poruszania maj tylko dwie postacie na planszy, Wizard (Czarodziej po stronie Porzdku) i Sorceress (Wiedma po stronie Chaos'u). Sposb ten nie rni si waciwie od zwykego latania (Fly).
Przykad ruchu jednostki
maszerujcej Knight (Rycerz)
o zasigu 3 pl
Przykad ruchu jednostki
latajcej Djinni (Din)
o zasigu 4 pl

Oprcz sposobu poruszania si, jednostki maj te dany zasig mierzony w iloci pl, ktre mog przeby. Aby przemieci dan jednostk naley podczas trwania swojej tury najecha kursorem na posta i nacisn Fire. U dolu ekranu pojawi si wtedy informacja o danej jednostce np. "Djinji (Fly 4)". Djinni to nazwa jednostki (Din), Fly - sposb poruszania si (Diny lataj), a 4 oznacza zasig danej jednostki. Nastpnie za pomoc joystick'a przemieszczamy dan jednostk, i gdy skoczymy si porusza naciskamy Fire aby postawi jednostk w wyznaczonym miejscu.

Czarowanie:

W grze s dwie postacie, ktre potrafi rzuca czary, mianowicie Wizard i Sorceress. Czary dla obu postaci s takie same. Oto one:

 1. Teleport - teleportuje wybran jednostk w dowolne miejsce na planszy. Naley wybra jednostk do przeteleportowania (moe to by tylko zaprzyjaniona jednostka i nie moe ona sta na polu magicznym), a nastpnie miejsce docelowe. Jednostki nie wolno postawi na polu zajmowanym przez inn jednostk zaprzyjanion, lub na polu magicznym. Mona natomiast j przeteleportowa na pole zajmowane przez wrog jednostk.
 2. Heal - uleczanie jednostki, ktra zostaa ranna w walce. Nie mona uleczy jednostek przeciwnika i jednostek stojcych na polach magicznych.
 3. Shift time - odwrcenie przepywu czasu. Powoduje to, e pola, ktre zmieniaj jasno podczas gry, zaczynaj j zmienia w drug stron (jeeli ciemniay to zaczynaj janie, a jeeli janiay to zaczynaj ciemnie). Ma to wpyw na przebieg walki i moe by bardzo pomocne jeeli jest wykorzystane w odpowiednim momencie gry.
 4. Exchange - zamiana miejscami dwch dowolnych postaci (mog to by postacie zaprzyjanione jak i wrogie). Nie mona wymieni postaci jeeli jedna z nich stoi na polu magicznym
 5. Summon elemental - przywoanie ywiou. Jest to stworzenie dodatkowej jednostki, ktr mona pooy na dowolnej jednostce przeciwnika (oczywicie jeeli nie stoi ona na polu magicznym). Dochodzi wtedy do walki, w ktrej kierujemy ywioem (moe to by jeden z ywiow: ogie, woda, powietrze, ziemia). Nie mamy wpywu na to, ktry z ywiow si pokae po uyciu tego czaru (ywio jest losowany). Po walce ywio odchodzi.
 6. Revive - odzyskanie straconej w grze postaci. Czar pozwala na przywrcenie z zawiatw jednej wybranej postaci. Wybieramy posta, ktr chcemy przywrci do ycia i stawiamy j na polu obok postaci, ktra wywouje ten czar (Wizard albo Sorceress). Nie jest moliwe rzucenie tego czaru jeeli wszystkie pola wok jednostki rzucajacej czar s zajte.
 7. Imprison - zniewolenie postaci. Za pomoc tego czaru moemy unieruchomi ktr z postaci przeciwnika na kilka tur. Na ile? To jest zalene, kiedy ten czar jest rzucony (zaley od jasnoci pl, ktre zmieniaj swoj jasno w grze. Jeeli grasz Porzdkiem to najlepiej kiedy s najjaniejsze, a jeeli Chaos'em to najlepiej kiedy s najciemniejsze).
 8. Cease conjuring - powrt. Nie jest to waciwie czar, tylko opcja powrotu jeeli zdecydujesz si nie uywa adnego czaru. Jest to jedyna opcja ktr moesz wybra kilka razy (ile chcesz).

Dany czar w jednej rozgrywce mona rzuci tylko jeden raz (wyjtek - Cease conjuring). Po rzuceniu czaru tracimy go, wic naley uywa ich mdrze.

Walka:

Do walki dochodzi wtedy, kiedy na tym samym polu spotkaja si figury Order'u i Chaos'u.

Pole, na ktrym obydwie figury si znajduj, jest powikszane (na caly ekran). Figura Porzdku jest ustawiana po lewej stronie pola walki, figura Chaos'u po prawej stronie i rozpoczyna si walka. Postaciami kierujemy za pomoc joystick'a a strzelamy za pomoc przycisku Fire. Postacie po strzale musz chwil odczeka eby mc strzeli ponownie. Kiedy posta jest gotowa do strzau, objawia si to dzwonkiem (wyszy dwik dla postaci Porzdku, niszy dla Chaos'u). Po lewej i prawej stronie ekranu s dwa wskazniki w formie paskw. Pokazuj one zdrowie danej postaci. Jeeli ktra z postaci straci cale swoje zdrowie to ginie. Posta przeciwna zajmuje wtedy to pole i gra powraca do trybu strategicznego. Czasem si zdarza remis, kiedy obydwie postacie gin. Wytrzymao postaci zaley od dwch czynnikw, mianowicie: od samej postaci (rne postacie maj rne zdrowie maksymalne), a take od jasnoci pola na ktrym walcz (postacie Porzdku maj wiksze zdrowie na polach janiejszych, a mniejsze na ciemniejszych, postacie Chaos'u na odwrt). Na planszy s te przeszkadzajki w formie kulek. Ich jasno zmienia si w trakcie walki, czasami wogle znikaj, albo si nagle pojawiaj. Jeeli ich jasno jest zbliona do jasnoci ta planszy to wtedy powoduj, e posta, kiedy na nie wejdzie, porusza si dwa razy wolniej. Pociski wystrzelone przez postacie te poruszaj si dwa razy wolniej, kiedy przechodz przez tak przeszkadzajk. Jeeli przeszkadzajka jasnosci rni si do wyranie od tla, to wtedy postacie w ogle nie mog przez ni przej, a pociski zatrzymuj si na niej. Moc, ksztat i szybko pocisku zaley od postaci, ktra go wystrzelia. Po skoczonej walce mona uleczy za pomoc Wizard'a albo Sorceress nadszarpnite zdrowie postaci.
- typowa przeszkadzajka

Spis postaci:

Postacie po stronie Porzdku (Order):

Knight (Ground 3) Rycerz, porusza si szybko podczas walki i uderza mieczem, ktry ma may zasig. Sia uderzenia i zdrowie mae. Jest to najsabsza posta Porzdku.
Archer (Ground 3) ucznik, jedna ze sabszych postaci, zdrowie do niskie, podobnie jak sia uderzenia. Strzela wzkimi pociskami redniej prdkoci
Valkyrie (Fly 3) Walkiria, zdrowie i sia uderzenia rednie. Pociski o szybkoci redniej, wskie tak jak u ucznika
Golem (Ground 3) Golem, zdrowie i sia uderzenia dua. Pocisk w ksztacie kuli porusza si ze redni prdkoci. Wad Golema jest maa szybko przemieszczania si.
Unicorn (Ground 4) Jednoroec, jedna z najlepszych postaci w grze. Zdrowie i sia uderzenia rednie. Posta jest maa przez co trudniej w ni trafi. Pociski s wzkie i bardzo szybkie przez co staj si zabujcz broni w walce z przeciwnikiem.
Djinni (Fly 4) Din, posta o duym zdrowiu, ale za to maej sile raenia. Pociski w ksztacie kuli poruszaj si do szybko. Jedna z lepszych postaci.
Phoenix (Fly 5) Feniks, t postaci si trudno gra. Dobra jest na jednostki powolne lub na gladiatorw. Ma do due zrdowie ale sie i zasig raenia may. Nie strzela adnymi pociskami, zamienia si w chmur ognia, ktra razi przeciwnika stojcego blisko. Jest nieczuy na pociski przeciwnika, kiedy zamienia si w chmur ognia.
Wizard (Teleport 3) Czarodziej, jedna z lepszych postaci. Zdrowie ma do due a si raenia bardzo du. Pociski w ksztacie kuli poruszaj si do szybko. Ta posta potrafi czarowa.

Postacie po stronie Chaos'u (Chaos):

Goblin, porusza si szybko podczas walki i uderza pak, ktra ma may zasig. Sia uderzenia i zdrowie mae. Jest to najsabsza posta Chaos'u. Goblin (Ground 3)
Skorpion gigant, jedna ze sabszych postaci. Zdrowie ma rednie, a si raenia ma. Pociski o ksztacie trzech strzaek lec ze redni prdkoci. Manticore (Ground 3)
Duch, ktry zabija krzykiem. Ma may zasig raenia, mona go zabi podczas krzyku. Krzyk trwa ma chwilk, ale ma du moc. Zdrowie ma rednie. Banshee (Fly 3)
Trol, charakteryzuje go due zdrowie jak i dua sia uderzenia. Pociski w ksztacie kuli lec ze redni prdkoci. Posta porusza si powoli. Troll (Ground 3)
Bazyliszek, jedna z lepszych postaci ze wzgledu na du szybko lotu pocisku. Zdrowie ma rednie, a si raenia do du. Pociski s w ksztacie dwch strzaek. Basilisk (Ground 3)
Zmiennoksztatny, podczas walki przejmuje wszystkie wasnoci przeciwnika takie jak: zdrowie (jest przejmowane przed uwzgldnieniem wpywu jasnoci ta), ksztat i szybko poruszania si postaci, ksztat, szybko i sia raenia pociskw, zdolnoci specjalne (np. ogie feniksa). Postaci t naley atakowa jak najsilniejsze figury, a unika star ze sabszymi postaciami. Shapeshifter (Fly 5)
Smok, jedna z najlepszych jednostek w grze. Ma bardzo due zdrowie, bardzo du si uderzenia, pocisk w ksztacie chmury ognia leci ze redni prdkocia. IMO najlepsza jednostka w grze. Dragon (Fly 4)
Wiedma, jedyna posta po stronie Chaos'u, ktra potrafi czarowa. Do dobra w walce. Strzela szybkimi pociskami w ksztacie strzay (wzkie), zdrowie ma due, podobnie jak si raenia. Sorceress (Teleport 3)

ywioy (Elementals):

Water Woda, ywio o duym zdrowiu i redniej sile raenia. Pociski w ksztacie pulsujcych kulek o redniej predkoci lotu.
Air Powietrze, zdrowie ma troch mniejsze od Wody, si raenia ma. Pociski w ksztacie wietrznych kulek poruszajce si szybciej od pociskw Wody.
Earth Ziemia, ywio ten porusza si wolniej od innych, ale za to ma bardzo due zdrowie. Pociski w ksztacie duej kuli poruszaj si powoli, ale maj du si raenia.
Fire Ogie, ywio o rednim zdrowiu i duej sile raenia. Pociski w ksztacie pulsujcych ogniowych kulek poruszaj si szybko. Chyba najbardziej zabjczy ze wszystkich ywiow.

Koniec gry:

W rozdziale "Zasady gry, oglne" opisano przypadki w ktrych gra si koczy. Na cze zwycizcy odgrywane s fanfary i krtka informacja o tym, kto wygra.

Znane mi bdy wystpujce w grze:

W grze tej nie zauwayem adnych bdw. Jednak brakuje moliwoci cofnicia, kiedy przez przypadek wybierzemy nie t figur co trzeba.

Jak gra:

A to ju zaley od umiejtnoci twoich i przeciwnika, i tego czy grasz z ywym przeciwnikiem czy z maszyn. Ja ze swojej strony mog Ci da kilka wskazwek. Oto one:

Porady dla Porzdku (Order'u):

 1. Nie wychod Wizard'em poza pole magiczne. Przeciwnik moe rzuci na niego (na ni) czar "imprison" i pozbawi ci moliwoci czarowania (a take unieruchomi twoj posta).
 2. Na pocztku dobrze jest rzuci czar "teleport", i przeteleportowa zaprzyjanion figur stojc na ciemnym polu (np. Unicorn) na figur przeciwnika stojc na jasnym polu (np. Basilisk).
 3. Zmiennoksztatnego atakuj jak najsabszymi figurami.
 4. Na pocztku prbuj ustawi wszystkie postacie na jasnych polach.
 5. Feniksem atakuj Gobliny. Nie bd z nim miay wikszych szans.
 6. Walka Feniksa ze Zmiennoksztatnym moe by do duga i denerwujca.
 7. Gdy masz zajte cztery pola magiczne i neutralne pola zaczynaj ciemnie (zciemniej do redniej jasnoci) rzu czar "Shift time". Bdziesz mg przeprowadza ataki na ostatnie pole magiczne przez duszy czas.
 8. Trzymaj silniejsze postacie blisko pl magicznych.W razie kiedy neutralne pola zaczn janie, bdziesz mog zaatakowa postacie, ktre nie zd si wycofa z pl magicznych, lecych na polach neutralnych.

Porady dla Chaos'u:

 1. Nie wychod Sorceress poza pole magiczne. Przeciwnik moe rzuci na niego (na ni) czar "imprison" i pozbawi ci moliwoci czarowania (a take unieruchomi twoj posta).
 2. Na pocztku dobrze jest rzuci czar "teleport", i przeteleportowa zaprzyjanion figur stojc na jasnym polu (np. Basilisk) na figur przeciwnika stojc na ciemnym polu (np. Unicorn).
 3. Zmiennoksztatnym atakuj jak najsilniejsze figury wroga.
 4. Na pocztku prbuj ustawi wszystkie postacie na ciemnych polach.
 5. Feniksa atakuj postaciami, ktre szybko si poruszaj i strzelaj.
 6. Walka Zmiennoksztatnego z Feniksem moe by do duga i denerwujca.
 7. Gdy masz zajte cztery pola magiczne i neutralne pola zaczynaj janie (zjaniej do redniej jasnoci) rzu czar "Shift time". Bdziesz mg przeprowadza ataki na ostatnie pole magiczne przez duszy czas.
 8. Trzymaj silniejsze postacie blisko pl magicznych. W razie kiedy neutralne pola zaczn ciemnie, bdziesz mog zaatakowa postacie, ktre nie zd si wycofa z pl magicznych, lecych na polach neutralnych.

High Score:

W tej grze nie ma high score'a.

Skd cign:

Plik wykonywalny XEX: Archon.xex Wersja angielska gry
ArchonPL.xex Wersja polska gry
27KB
25KB
Obraz dysku ATR: brak -
Muzyka z gry SAP: Archon.sap 1KB

Pozdrawiam
Adept Zap


autor:

komentarz:

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy. Wpisy niecenzuralne, nie na temat będą usuwane, a ich autorzy mogą być pozbawiani możliwości dodawania komentarzy. Szczegółowy regulamin do wglądu w siedzibie redakcji. :)