Atari XL/XE Scene

 Strona informacyjna polskiej sceny Atari XL/XE

Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startow± RSS PL EN

          Menu          


>Newsy  
>Artykuły
>Zdjęcia ze zlotów  
>Gry online  
>Domeny  
>Linki  
>Bazar
>Reklama
>O nas  
>Kontakt  

Najnowsze pliki


>Forever 14
>SillyPack 2k12
>New Years Disc 2k13
>Silly Venture 2012 stuff (SpartaDos)
>Silly Venture 2012 stuff (MyDos)
>Snowman (DF7)
>Snowman (SQZ)
>Graph2Font 3.8.7.8
>Atari Interlace Studio 1.03

Najbliższe zloty


Forever 10 - 13-15 III 2009, Trencin< ? echo $txt_zlot_slowacja;? >
Grzybsoniada - 29-31 V 2009, Częstochowa< ? echo $txt_zlot_polska;? >

ReklamaSubskrypcja


zapisz się!

Linki

+ dodaj link!ABBUC
www.abbuc.de

Najwi?kszy na ?wiecie klub u?ytkowników zajmuj?cych si? 8-bitowym Atari.
Atari 8-bit Forever
freeweb.siol.net/diomedes

Strona Bostjana Goriska - programisty ze S?owenii - to kolekcja wszystkiego, co mo?na znale?? w sieci - gier, programów, sprz?tu, linków, itp. Polecamy szczególnie uporz?dkowan? kolekcj? odno?ników do ciekawych artyku?ów.
Atari 8-bit Resort
www.marek-tomczyk.de/8bit.html

Strona ma?ego Atari autorstwa Marka Tomczyka. Po angielsku i po niemiecku. Sporo linków i troch? informacji o budowaniu nowych dostawek. Tak?e kilka ma?ych programów.
Atari Cave
www.ataricave.com

Przegl?d gier na 8-bitowe Atari, instrukcje, mapy, tips, muzyka, download i jeszcze wi?cej! Strona autorstwa AtariGruba.
Atari Page
www.ataripage.prv.pl

Jeden z najwi?kszych zbiorów gier i recenzji w Polsce. Autor: Nailer.
Atari Sap Music Archive
asma.atari.org

Archiwum muzyki atari, inspirowane pot??nym HVSC, zawieraj?ce prawie 2000 muzyczek na pokeya dla waszych nostalgicznych uszu :-) Strona autorstwa Zdenka Eisenhammera.
Atari XL/XE Demos Page
www-user.tu-chemnitz.de/~sgl/atari

Ta strona zawiera informacje o demach na komputery domowe serii Atari XL/XE. Ponadto znale?? tu mo?na magazyny dyskowe, opis DOSu II/+D, instrukcje (stacje Speedy 1050 & LDW 2000, XC12 magnetofon, informacje o XC12 Turbo 6000 Baud Interfejsie) i ma?? sekcj? ze schematami (800XL, rozszerzenie pami?ci). Autor: Sven Gleich.
atari.area
atariarea.krap.pl

Po prostu atari.area.
atari.fandal.cz
atari.fandal.cz

Archiwum gier i dem na A8. Strona autorstwa Fandala.
Atari.sk
atari.sk

Portal atarowski, newsy, scena, download, forum, chat, gry, muzyka, grafika, soft, hard, ... Autorstwa -XI-/Satantronic & Experta.
Atariki
atariki.krap.pl

Encyklopedia wszelkiej wiedzy zwi?zanej z Atari. Ci?gle w opracowywaniu.
Atarimania
www.atarimania.com

Koncentruj?c si? na wszystkich systemach Atari, g?ównym celem Atarimanii jest posegregowanie wszystkich gier na 8-bitowe Atari, jakie kiedykolwiek napisano i zarchiwizowanie go z wszelkimi dost?pnymi informacjami, skanami, plikami. Mnóstwo rzadkiego stuffu do odnalezienia, jak i ró?ne fora. Mile widziani wspó?pracownicy, wi?c mailujcie do nas bez oporów. Strona autorastwa Atari Froga.
atarimuseum.nl
atarimuseum.nl

Strona osobistej kolekcji Freda Meijera oraz sklep internetowy.
Atariware
www.atariware.cl

Gry, emulatory, rozszerzenia sprz?tu i wiele wi?cej...
Cas Archive
www.cas-archive.atari.pl

Najwi?ksze na ?wiecie archiwum plików kasetowych na ma?e Atari, dodatkowo ok?adki i ró?ne inne ciekawostki. W?a?ciciel: Stryker/LaResistance.
Classic Computer Magazine Archive
www.atarimagazines.com

Jak sam tytu? wskazuje: archiwum pism zwi?zanych z Atari.
Emergency
emergency.atari.pl

Magazyn cz??ci zamiennych dost?pnych za darmo. W wypadku posiadania nadmiarowego sprz?tu wsparcie mile widziane. Autor: Xan/Tristesse.
fly.atari.org
fly.atari.org

Game maps, czech text adventure games with manuals, Fly software, software for lightgun, cheated games and many more for Atari 8-bit.
Grayscale
grayscale.scene.pl

Grupa za?o?ona przez dwóch muzyków sceny atarowskiej: X-Ray'a oraz Greg'a z ko?cem 2002 roku. Pomys?odawc? projektu by? Xray. Celem dzia?ania grupy jest popularyzacja atarowskiej muzyki na innych platformach sprz?towych, czego wyrazem jest zró?nicowany charakter dzia?alno?ci Grayscale na polu twórczo?ci muzycznej. Oprócz tworzenia nowych utworów, grupa Grayscale organizuje coroczny konkurs muzyczny, który nosi nazw? Grayscale Music Competition. Tryumfatorem pierwszej edycji konkursu by? BeWu, który obecnie jest trzecim cz?onkiem grupy Grayscale.
Homesoft's Disk Images
www.atari8bit.de.vu

Kolekcja gier wrzuconych razem na image dysków.
MatoSimi
matosimi.atari.org

Strona o 8-bitowym Atari autorstwa MatoSimi'ego oraz archiwum gier.
Mr. Atari's homepage
www.mr-atari.com

Strona domowa interfejsu MyIDE.
Mr.Bacardi's Homepage
mrbacardi.atari.org

Strona Mr. Bacardiego.
MyAtari
www.myatari.net

MyAtari zosta?o utworzone w pa?dzierniku 2000 roku jako darmowy magazyn internetowy dedykowany wszystkim u?ytkownikom Atari. Od tego czasu publikowane by?y niezwykle ciekawe artyku?y ciesz?ce si? bardzo du?? popularno?ci?. Magazyn zach?ca do wspó?pracy przy tworzeniu artyku?ów, wsparcie w postaci wyrazów uznania i dobrej zabawy równie? mile widziane.
PVBest's Atari 8bits Web Site
www.pvbest.com/atari

Witryna zawiera informacje na temat tworzenia w?asnych ROMów (plików ATR lub XFD) przy pomocy komputera PC pod??czonego do stacji dysków Atari. Moje oprogramowanie dla SIO2PC, jak ARFD, pomo?e w ich tworzeniu i edycji. Ponadto mnóstwo przydatnych odno?ników i informacji technicznych.
RetroKel's Atari Wonderland
www.retrokel.tk

Kolekcja gier z Atari 8-bit z pe?nymi opisami, zrzutami ekranu i downloadem. Podziel si? z innymi swoimi atarkowymi wspomnieniami na tej stronie - napisz do RetroKela o swoich ulubionych grach na Atari XL/XE.
River Raid eXtreme
www.rraid.due.pl

Strona polskiego projektu kultowej gry River Raid znanej z takich platform jak Atari, czy Comodore 64. Gra jest bardzo prosta i nadaje si? dla wszystkich. Aby przej?? przez kolejne jej etapy, nale?y wykazac sie nielada zreczno?ci?, niszcz?c jednostki przeciwnika, rozmieszczone na rzece, nad któr? lecie? b?dziemy naszym my?liwcem. Opis gry ukaza? si? w czasopismie ENTER (07/2003).
Source Archive
www.zrodla.atari.pl

Mega archiwum ?róde? z wszelakich "programów" do komputera Atari XL/XE, a tak?e innych platform zwi?zanych z tym komputerkiem ;) W?a?ciciel: Stryker/LaResistance.
Syzygy Megazine on-line
syzygy.atari.pl

Internetowe wydanie najwi?kszego magazynu dyskowego po?wi?conego ma?emu Atari oraz ludziom z nim zwi?zanym.
Vjetnam 8-bit
vjetnam.hopto.org

Archiwum gier na Atari. Ponad 4000 gier do ?ci?gni?cia, za??czone miniaturki.


+ dodaj link!

   Wyszukaj pliki   

więcej

     Domeny     


adept.atari8.info
atarynka.atari8.info
drac030.atari8.info
east.atari8.info
ekranownia.atari8.info
epi.atari8.info
g2f.atari8.info
gury.atari8.info
hardware.atari8.info
jaskier.atari8.info
jindroush.atari8.info
mads.atari8.info
madteam.atari8.info
makeatr.atari8.info
mapy.atari8.info
radiouxa.atari8.info
real3d.atari8.info
tajemnice.atari8.info
trub.atari8.info
yiear.atari8.info