Atari XL/XE Scene

 Strona informacyjna polskiej sceny Atari XL/XE

Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startową RSS PL EN

   Wyszukaj pliki   

więcej

          Menu          


>Newsy  
>Artykuły
>Zdjęcia ze zlotów  
>Gry online  
>Domeny  
>Linki  
>Bazar
>Reklama
>O nas  
>Kontakt  

Najnowsze pliki


>Forever 14
>SillyPack 2k12
>New Years Disc 2k13
>Silly Venture 2012 stuff (SpartaDos)
>Silly Venture 2012 stuff (MyDos)
>Snowman (DF7)
>Snowman (SQZ)
>Graph2Font 3.8.7.8
>Atari Interlace Studio 1.03

Najbliższe zloty


Forever 10 - 13-15 III 2009, Trencin< ? echo $txt_zlot_slowacja;? >
Grzybsoniada - 29-31 V 2009, Częstochowa< ? echo $txt_zlot_polska;? >

ReklamaSubskrypcja


zapisz się!

Qmeg+ OS ver. 4.04 - instrukcja obsugi


Qmeg "+" to nowa wersja (v. 4) znanego systemu operacyjnego na mae Atari. Qmeg jest systemem wysoce kompatybilnym ze standardowym systemem Atari, a oferuje wiele przydatnych i wygodnych opcji. Wikszo funkcji jest identyczna, jak w starszej jego wersji - v. 3. Prosz przy tym zauway, e wszytkie wersje sygnowane przez Gumiego/Tight s nadal wersj v. 3 (z niewielkimi przerbkami), nawet, jeli wywietlaj napis "version 4.x"! Autorem Qmega jest Niemiec, Stefan Dorndorf.

Qmeg znajduje si na 16 KB epromie, ktry zastpuje standardowy rom. Przydatn rzecz jest przecznik systemw - zawsze istnieje moliwo, e le napisany program nie pjdzie ze zmodyfikowanym systemem.

Ja system ten dostaem z sieci, bez oryginalnej instrukcji. Wszystkie zawarte tu informacje pochodz z moich wasnych dowiadcze (kilka te z krtkiego opisu w magazynie Serious). Z pewnoci instrukcja ta nie jest kompletna, dlatego osoby, ktre maj na temat tego systemu jakie informacje bardzo prosz o info! Piszc ten artyku zaoyem, e czytelnik ma ju jakie pojcie o Qmegu v. 3.

Czego nowy Qmeg nie ma:

Brak penego handlera magnetofonu (C:). Zastpuje go Cas-simulator (tylko odczyt, nie mona bootowa z kasety).
Brak midzynarodowego zestawu znakw (wszystkie prby odwoania do niego (poke 756,204) bd przez system ignorowane - przywracany bdzie zestaw standardowy.
Brak self-testu.

Czego brak w porwnaniu do versji 3:

- Brak ramdysku C (nie ma moliwoci wystartowania DOSa przez Control + Caps w menu).
- Nie ma mrugajcego kursora.
- Brak ochrony ramdysku przez zapisem (P w menu).
- Brak moliwoci skoku pod wektor uytkownika poprzez kombinacj Control + 8.
- Prawdopodobnie nie ma wasnych procedur dla drukarki (dodatkowego PIA).
- Nie wsppracuje z TTP (Tight Tools Packed).

Co nowy Qmeg ma w porwnaniu z v. 3:

+ Ustawienia dla kadej stacji 1-8 (a nie tylko 1-4 i 8).
+ Automatyczne rozpoznawanie rodzaju dopalacza w stacji (rozpoznaje te wiksz ich ilo).
+ Moliwo bootowania z kadej stacji 1-8.
+ Klawisze funkcyjne a'la 1200XL.
+ Klawisze funkcyjne do konfiguracji stacji 1.
+ Przecznik resetu ciepy/zimny.
+ Loader Qmega w menu aduje i uruchamia rwnie programy w Atari Basicu.
+ Loader rozpoznaje gstoci 360 kB i 720 kB w formacie MyDOSa, oraz podkatalogi MyDOSa.
+ Umoliwia ochron przerwa w obszarze $4000-$7fff podczas operacji i/o na ramdysku.
+ Moliwo wyczenia wszystkich funkcji Qmega (poza kombinacjami z Reset oraz mini-freezerem).
+ Kombinacja Select + Reset przejmuje kontrol nad kadym kartridem.
+ Mini-freezer, freezowanie na dodatkow pami.
+ Mini-freezer dla pokw.
+ MLM zawiera edytor sektorowy, mona te przeglda pami pod ROMem i XMS.
+ Nowy Qmeg zawiera rwnie (w przeciwiestwie do starego) procedury obsugi "New Devices" - urzdze podczanych do szyny rwnolegej, wic dziaaj z nim np. interfejsy dysku twardego, czy te stacje Karin Maxi.

Wygld nowego Qmega

Bootujc kompa z wcinitym klawiszem Select ujrzymy prawdopodobnie co takiego:

Qmeg+OS 4.04 (c) '97 S. Dorndorf

Q M E G   M E N U

------------------------------------------
Cold | Drive 1 2 3 4 5 6 7 8 X Y | EDI KEY
Ram  | Mode  F F F F F X Y Y S S | G25 VBS
------------------------------------------


Zacznijmy od lewej czci ekranu.

Sowo Cold informuje, e po reset nastpi zimny start systemu + boot. Kiedy w tym miejscu jest sowo Warm - nastpi jedynie ciepy reset.

Niej widnieje status obszaru $8000-$bfff. 'Ram' oznacza, e jest tam wczony RAM, 'Bas' oznacza wczony Basic, 'Car' - woony do gniazda zewntrzny kartrid. Klawisze:

- Tab - przecza reset Cold/Warm (zimny/ciepy).
- A - wcza RAM w obszar $8000-$bfff.
- B - wcza Basic.
- C - wcza zewntrzny kartrid.
- Start + A - wcza RAM i uruchamia DOSa, jeli jest w pamici.
- Start + B - wcza i uruchamia Basic pod warunkiem e jest w pamici DOS, lub program w Basicu. Nie mona niestety (?) w ten sposb uruchomi samego Basica. Jeli w pamici jest program w Basicu, to zostanie uruchomiony automatycznie.
- Start + C - uruchamia kartrid.

rodek menu - operacje i/o

Wida tu konfiguracj wszystkich stacji, oraz obu ramdyskw. Klawiszologia:

- Space , + , * - poruszanie kursorem - wybr napdu 1-8 do skonfigurowania.
- 1 - 8 - bezporedni wybr napdu.
- N - ustawia stacj normal dla wybranego napdu.
- F - ustawia stacj z turbo. Rodzaj turbo jest rozpoznawany automatycznie. Qmeg obsuguje nastpujce standardy (i zgodne z nimi):
- Speedy (Ultra Speed),
- Happy Warp (Warp i Ultra Speed),
- 1050 Turbo (Turbo Drive),
- US-Doubler (Ultra Speed),
- XF551 (High Speed).

Stacje z rozszerzeniem Toms bd pracowa w Ultra Speed. Jeli stacja nie obsuguje adnego z tych systemw, wtedy Qmeg przeczy jej ustawienie na normal samoczynnie podczas nastpnego i/o, nie potrzeba wic ju przecza rcznie.

- X - ustawia ramdysk X dla wybranej stacji.
- Y - ustawia ramdysk Y dla wybranej stacji.

Jeli ustawi si ramdisk dla napdu 1, to mona z niego bootowa.
- Shift + 1 - 8 - pozwala wybra z ktrej stacji chcemy bootowa. Wybrana stacja jest podmieniana ze stacj numer 1 i jako 1 widziana.
- S - ustawia oba ramdyski (X i Y) na gsto single (oznaczenie: "S S").
- M - ustawia ramdysk X na gsto medium, za ramdysk Y na niepeny single (oznaczenie: "M E").
- D - ustawia ramdysk X na gsto double, ramdysku Y nie ma (oznaczenie: "D -").
- R - kopiuje zaznaczony napd do ramdysku X.
- W - kopiuje ramdysk X do zaznaczonego napdu.

Po wybraniu R lub W pojawi si napis Read lub Write i numer wybranej do odczytu/zapisu stacji. Naley wwczas nacisn:

- Start - aby sformatowa dysk docelowy (napd lub ramdysk) przed rozpoczciem kopiowania.
- Select - aby skopiowa bez formatowania.
Jeli wystpi bd i/o pojawi si komunikat z numerem bdu i numer sektora, w ktrym pojawi si rzeczony bd (oba w hex). Moemy wtedy wybra opcje:

- Start - ponw prb odczytu/zapisu sektora.
- Select - pomi sektor.
- Option - przerwij kopiowanie.
Zawarto kopiowanego sektora pokazywana jest na ekranie (w kodach ekranowych). Opcji R/W mona uywa jako kopiera, lub aby zabootowa program z ramdysku. Mona te kopiowa pomidzy ramdyskami.

- Shift + R - wczytanie zafreezowanego programu z dysku/ramdysku.
- Shift + W - nagranie zafreezowanego programu na dysku/ramdysku.

W obu powyszych opcjach postpujemy identycznie, jak przy R/W . Przy komunikacie Read/Write pojawia si litera 'F'.

- I , O - te funkcje prawdopodobnie uruchamiaj dodatkowe funkcje napdw Happy Warp i Speedy, prawdopodobnie bd to w/wy moduu 'slow', oraz programowy reset stacji. Niestety, nie mog tego sprawdzi. Klawisze te s aktywne rwnie cznie z Shift (I, O) lub Control (I).
- L lub ; - dir/load. Kade kolejne nacinicie pokazuje nastpne 8 plikw z katalogu zaznaczonej dyskietki. Z prawej strony podawana jest gsto dysku. Funkcja load obsuguje rwnie dyskietki w gstoci dwustronnej i format MyDOSa. Mona take uywa podkatalogw MyDOSa! Nacinicie klawiszy 1 - 8 spowoduje wczytanie i uruchomienie programu lub wejcie do podkatalogu. Uruchamiany program maszynowy musi by w formacie Atari DOSa (dwa bajty $ff na pocztku). Loader wczytuje te i uruchamia programy w Atari Basicu (Basic jest wczany automatycznie). Program musi by stokenizowany (nagrany instrukcj SAVE, listingi w ATASCII nagrane przez LIST nie s adowane!). Stacja XF551 zostanie w razie potrzeby przeczona na prawidow gsto.
- Shift + L / ; - jak wyej. Znaczenia tej funkcji na razie nie znam. W miejscu gstoci dysku wyw. 'Q'.

Prawa strona menu - opcje specjalne

S to opcje: KEY, EDI, G25, VBS.
KEY - standardowo wczona, zezwala na uywanie klawiszy funkcyjnych Qmega w edytorze systemowym.
EDI - standardowo wy. Opcja znaczca w czasie operacji i/o na ramdysku. Wczona prawdopodobnie zezwala na uywanie DLI podczas i/o.
G25 - jeszcze nie rozgryzem. Pomcie!
VBS - standardowo wy. Opcja znaczca w czasie operacji i/o na ramdysku. Wczona prawdopodobnie zezwala na uywanie VBI podczas i/o.

Wczenie EDI, G25 i VBS spowalnia ramdysk ok. 3 razy. Waciwe ustawienie tych opcji umoliwia jednak odpalenie niektrych programw, ktre bez tego nie pjd, ponadto zwykle zapobiega .telepaniu" ekranem oraz rnym innym .krzakom" w trakcie transmisji.

Inne

- Esc - wraca do DOSu, jeli jest on w pamici, pod warunkiem, e przecznik resetu jest ustalony na Warm. Jeli jest w pozycji Cold nastpi boot.
- Shift + Inverse - .kontrolowany" zimny start, to znaczy boot bez penego zimnego resetu (np. bez sprawdzania klawiszy Start i Option).
- Return - skok do Mashine Language Monitor, MLM version 2.3 obsuguje si identycznie jak wersj 2.1 w Qmegu v. 3.
- Bk Sp - czyci tablic ustawie Qmega i powoduje zablokowanie jego funkcji (poza kombinacjami z klawiszem reset, prze. Cold/Warm, mini-freezerem i MLM). Opcje specjalne s nieaktywne, w miejscu ustawie stacji i ramdyskw pojawia si '-'. Oczywicie stacje pracuj tylko w normalu, ramdyskw nie ma.
- < - Przywraca funkcje Qmega i ustawia tablic na wartoci pocztkowe.

Kombinacje z klawiszem reset

- Reset - powoduje ciepy/zimny start, w zalenoci od ustawienia Qmega. Dziaa standardowo.
- Select + Reset - przejcie do menu Qmega. Przejmuje kontrol nad kadym kartridem!
- Shift + Reset - zimny start.
- Start + Reset - zablokowanie funkcji Qmega (sprawdzany tylko przy zimnym starcie).
- Option + Reset - wczenie Basica (sprawdzany tylko przy zimny starcie).

Funkcyjne klawisze systemowe

Ponisze kombinacje dziaaj w MLM, DOSie oraz w programach uytkowych, pod warunkiem e ROM nie jest odczony, a systemowe przerwania klawiatury nie jest zablokowane.

- Control + 4 - stuk klawisza on/off.
- Control + 5 - autorepetycja wolna/normalna.
- Control + 6 - wyczenie ekranu. Wczenie za pomoc dowolnego klawisza. Klawisz przywracajcy nie jest maskowany, wic proponuj Ctrl+Shft+A.
- Control + 7 - kursor na lew krawd ekranu.
- Control + 8 - kursor na praw krawd ekranu.
- Control + 9 - kursor na grn krawd ekranu.
- Control + 0 - kursor na doln krawd ekranu.
- Shift + Control + N - stacja #1 normal.
- Shift + Control + F - stacja #1 turbo.
- Shift + Control + / - ramdysk X jako stacja #1.
- Shift + Control + Inverse - ramd. Y jako st. #1.

Mini freezer dla pokw

Ta funkcja dziaa zawsze, jeli nie jest wyczony ROM. Nawet, jeli klawiatura jest zablokowana!
- Control + Help - wejcie do freezera. Program jest freezowany (zatrzymywany), aby niczego nie popsu. Poki musimy zatem wprowadza .na lepo". Wprowadzamy je szestnastkowo w formacie:
xxxxyy - gdzie: xxxx - adres, yy - bajt.
- 0 - 9 , A - F - wprowadzanie pokw.
- Bk Sp - zmazanie ostatniej cyfry.
- Clear - zmazanie caego wprowadzanego poka.
- Return - zatwierdza wprowadzonego poka.
- Space - wyczenie dwiku.
- Help - wyjcie z freezera.

W celu uniknicia pomyek wyczona jest autorepetycja klawiatury. Rwnie dla uatwienia i orientacji suchowej podczas wprowadzania pokw kada wprowadzana cyfra i funkcja jest potwierdzana krtkim piskiem. Dugi pisk oznacza, e wprowadzilimy co niezgodnie z wymaganym formatem. Spacja poza wyczeniem dwiku nie robi nic innego, wic mona uy jej do oddzielenia adresu od bajtu (chocia nie trzeba). Wyciszany jest jedynie dwik, inne rejestry pokeya nie s ruszane, aby po powrocie do programu nie psu si dwik.

Mini-freezer, freezowanie na dodatkow pami

Aby skorzysta z tej funkcji niezbdne jest minimum 64 KB xms'u.

Aby skorzysta z freezera naciskamy (tak samo, jak kiedy chcemy wprowadzi poki) Control + Help. Program zostaje zatrzymany, a my mamy wtedy do dyspozycji klawisze:
- Control + S - zafreezowanie dziaajcego programu na dodatkow pami ('save').
- Control + L - zaadowanie i uruchomienie zafreezowanego programu ('load').
- Control + E - oba powysze naraz, czyli zamiana dziaajcego programu na ten zafreezowany (aktualny zostaje zafreezowany; 'exchange').

Te funkcje wychodz jednoczenie z mini-freezera, wic nie trzeba naciska klawisza Help. W menu systemu moemy zafreezowany program nagra na dysk (Shift + W), albo go odczyta (Shift + R).

Qmeg wykorzystuje do zafreezowania programu banki uywane przez ramdysk X. Przy nagrywaniu zafreezowanego programu na dysk, musi on by sformatowany w takiej samej gstoci, jak ramdysk X (lub w takiej zostanie sformatowany, zalenie od tego, czy naciniemy Start, czy Select). To samo tyczy si nagrywania na ramdysk Y. Mona jednak zmienia format ramdysku X rwnie wtedy, gdy mamy na nim zafreezowany program - nie powoduje to kopotw w dziaaniu freezera (i opcji dyskowych), ani te tym bardziej utraty danych.

Jeli zatem adujc z dysku zafreezowany program nie chcemy psu ramdysku Y, to zmieniamy format ramdysku X na tak sam gsto, w jakiej jest nagrany dysk, wczytujemy bez formatowania ramdysku (Select zamiast Start), a po zaadowaniu przywracamy poprzednie ustawienie. Poniewa freezowany pogram zajmuje tylko 64 KB, to ramdysk Y nie zostanie uszkodzony, nawet jeli odczytywa bdziemy z dysku w double! Oczywicie pod warunkiem e adowa bdziemy przez 'Shift+R', a nie samo 'R' - polecenia te s bowiem do pewnego stopnia zamienne!

Mog wystpi problemy przy odmraaniu jakich le napisanych programw, niechlujnie (niestandardowo) uywajcych rejestrw sprztowych. Problemy takie mog wystpi rwnie w przypadku uywania przez program rejestrw sprztowych, ktre s jedynie do zapisu (nie mona ich odczyta). Np. dwie uruchamiane naprzemiennie (Control+E) gry uywaj w odmienny sposb sprite'w.

Tablica ustawie

Tablica ustawie Qmega zajmuje 11 bajtw. Oto niektre z nich:

Konfiguracja napdw zajmuje 8 bajtw. Znajduje si w tym samym miejscu, co w Qmegu v. 3 i jest z ni kompatybilna. Status 'F' w Qmegu v. 4 odpowiada statusowi 'U' w Qmegu v. 3 Tablica znajduje si od odresu $03f0 - jeden bajt dla kadej stacji. Dopuszczalne s nastpujce wartoci:
- $00 - stacja normal ('N').
- $01 - stacja turbo ('F').
- $02 - ramdysk X ('X').
- $03 - ramdysk Y ('Y').

Konfiguracja ramdyskw zajmuje jeden bajt pod adresem $03ed. Nie jest kompatybilna z Qmegiem v. 3 (znajduje si w innym miejscu). Lewy nibbl oznacza format ramdysku X. Ramdysk Y jest zdeterminowany.

- $0x - X single (Y single, "S S")
- $8x - X medium (Y niepeny (64kB) single, "M E").
- $2x - X double (Y - brak, "D -").
Prawy nibbl ustala opcje specjalne w menu Qmega. Kady bit odpowiada jednej opcji. Standardowo jest tu:

% 0 0 0 1  
/ | | \
VBS / \ KEY
G25 EDI

Banki uywane przez ramdysk

Na komputerze z 1088 KB (rambo) i 576 KB (Compy Shop), ramdysk double uywa nastpujcych bankw:

EF EB E7 E3
AF AB A7 (A3 nie jest uywany)
6F 6B 67 63

Poniewa rozszerzenie do 1088 kB wyczerpuje wszystkie moliwe kombinacje, wic take posiadacze innych (mniejszych) rozmiarw powinni znale dane w bankach o tych numerach.

Na zakoczenie

Jak ju powiedziaem na pocztku, system ten musiaem rozpracowa sam i z pewnoci instrukcja ta nie jest kompletna. W szczeglnoci ma ona nastpujce luki:
- nie rozpracowaem edytora sektorowego (powinien si znajdowa w MLM), oraz sposobu przegldania i zmieniania pamici XMS i pod ROMem,
- nie wiem, co robi funkcje I i O w menu, a take opcja Shift + L / ; ,
- nie rozpracowaem jeszcze wszystkich bajtw tablicy ustawie,
- nie wiem, jakie znaczenie ma opcja G25 i nie jestem pewien, czy EDI/VBS wczaj przerwania, czy te moe robi co innego.

By moe nie znalazem rwnie innych jeszcze funkcji. Jeli kto znajdzie jakie nieuwzgldnione przeze mnie funkcje, moe rozwia wtpliwoci lub poprawi ewentualne bdy, wreszcie wszelkie komentarze, pomysy, uwagi prosz przesya do mnie (adres w stopce magazynu), ew. do Vaska.

Jurgi II/Tristesse

Niech MOS bdzie z Wami!


autor:

komentarz:

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy. Wpisy niecenzuralne, nie na temat będą usuwane, a ich autorzy mogą być pozbawiani możliwości dodawania komentarzy. Szczegółowy regulamin do wglądu w siedzibie redakcji. :)